Niezależne góry i podróże
Strona główna > Cerkwie i Kościoły drewniane

Skansen Sanok 09-2013


Bieszczady-Skansen-Sanok-21.JPG

Park Etnograficzny w Sanoku należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie (malownicze położenie na prawym brzegu Sanu u podnóża Gór Sanocko-Turczańskich dość wiernie odzwierciedla fizjografię Podkarpacia). Pod względem ilości obiektów jest największym skansenem w Polsce. Na obszarze 38 ha prezentowana jest kultura polsko-ukraińskiego pogranicza we wschodniej części polskich Karpat (Bieszczady, Beskid Niski) wraz z Podkarpaciem. Poszczególne grupy etnograficzne (Bojkowie, Łemkowie, Pogórzanie i Dolinianie) posiadają oddzielne sektory ekspozycyjne znakomicie dostosowane do fizjografii terenu.
Źródło: http://skansen.sanok.pl/

31 plików, ostatni dodany 15, Listopad 2013
Album oglądany 432 razy

Cerkiew Łopienka 09-2013


Bieszczady-cerkiew-Lopienka-12.JPG

W obecnych czasach nie jest to typowy obiekt architektury drewnianej, ale ze względu na jej historię i klimat dodajemy ją do naszej galerii. Łopienka (w latach 1977-1981 Owczary) - nieistniejąca obecnie wieś w Bieszczadach, na terenie gminy Cisna, w pobliżu Łopiennika, terytorialnie należąca do parafii w Górzance. Założona w XVI wieku (około 1543 r.) przez rodzinę Balów. Po śmierci Mateusza III Bala w 1595 r. czterej synowie podzielili się majątkiem po ojcu. W 1598 r. Piotr II Bal otrzymał Łopienkę i inne miejscowości. W 1939 roku liczyła 361 mieszkańców. W latach 1946 i 1947 została całkowicie wysiedlona, a zabudowania z czasem zostały rozebrane. Jedynym zachowanym budynkiem jest murowana cerkiew greckokatolicka z 1757 roku, która jest od 1983 roku stopniowo remontowana.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81opienka

19 plików, ostatni dodany 15, Listopad 2013
Album oglądany 396 razy

Cerkiew Łodyna 09-2013


Bieszczady-cerkiew-Lodyna-04.JPG

Pierwotna cerkiew wzmiankowana w 1686 r. Obecna zbudowana i konsekrowana w 1861 lub 1862. Odnawiana w 1911. Po 1951 opuszczona. W latach 60. służyła jako magazyn węgla drzewnego. Od 1971 użytkowana jako filialny kościół rz.-kat. pw. św. Antoniego. Z dawnego wyposażenia zachowały sie dwie ikony: MB z Dzieciątkiem i Chrystusa Pantokratora. Są umieszczone w ołtarzach bocznych.
Obok murowana dzwonnica parawanowa.
Źródło: http://cerkiewne.tematy.net/karta_obiektu.php?obiekt_id=546

15 plików, ostatni dodany 15, Listopad 2013
Album oglądany 268 razy

Cerkiew Brzegi Dolne 09-2013


Bieszczady-cerkiew-Brzegi-Dolne-01.JPG

Zapraszamy na zwiedzanie cerkwii w Brzegach Dolnych.
Cerkiew Michała Archanioła w Brzegach Dolnych (obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej) - drewniana greckokatolicka cerkiew, wzniesiona we wsi Brzegi Dolne w miejscu wcześniejszej cerkwi, wzmiankowanej już w roku 1615. Cerkiew wzniesiona w roku 1844. Odnawiana kolejno w latach 1884, 1909 i 1922. Po powrocie wsi do Polski w roku 1951 cerkiew służyła Zarządowi Budownictwa Leśnego za magazyn nawozów i materiałów budowlanych. W roku 1973 przejęta została przez kościół rzymskokatolicki. W roku 1978 przeszła remont generalny. Na zachód od cerkwi stoi murowana dzwonnica parawanowa, najprawdopodobniej wybudowana równocześnie z cerkwią. Źródło: Wikipedia.

13 plików, ostatni dodany 18, Październik 2013
Album oglądany 277 razy

Cerkiew Moczary 09-2012


Cerkiew-Moczary-02.jpg

Cerkiew położona jest w dolinie potoku Głuchy, na końcu drogi wiodącej do Ośrodka Pomocy Społecznej. Za miejscowością Jasień w lewo odchodzi droga lokalna w kierunku Bandrowa, po ok. 3 km znajduje się następne odgałęzienie w kierunku Moczar. Budowlę wzniesiono w 1919 roku na miejscu poprzedniej cerkwi z roku 1754. Jest to obiekt drewniany, orientowany (prezbiterium zwrócone ku wschodowi) o konstrukcji zrębowej, szalowany (w większości poziomo), na planie krzyża łacińskiego.
Źródło: http://www.twojebieszczady.pl/st_cerkwie/cerkiew_moczary.php

12 plików, ostatni dodany 18, Listopad 2012
Album oglądany 235 razy

Cerkiew Jałowe 09-2012


Cerkiew-Jalowe-05.jpg

Cerkiew parafialna w Jałowem z 1903 roku, pw. św. Mikołaja, to druga z kolei w tej wsi cerkiew drewniana. Poprzednia, wzniesiona została w roku 1803. Cerkiew ma budowę zrębową, orientowaną, podbitą gontem, trójdzielną. Prezbiterium zamknięte prostą ścianą z okulusem (okrągłe okienko), od północy przylega do niego zakrystia. Nawa wyższa i szersza - przylega do niej niższy babiniec wraz z przedsionkiem. Trzy części cerkwi są nakryte osobnymi dachami kalenicowymi zwieńczonymi wieżyczkami z krzyżami. Wokół budowli daszek okapowy osłaniający dolne partie zrębu. W nawie sklepienie segmentowe.
Źródło: http://www.twojebieszczady.pl/st_cerkwie/cerkiew_jalowe.php

12 plików, ostatni dodany 18, Listopad 2012
Album oglądany 245 razy

Cerkiew Hulskie 09-2012


Cerkiew-Hulskie-06.jpg

W roku 1820, kiedy właścicielem wsi był Franciszek Leszczyński, wzniesiono w Hulskiem cerkiew pw. św. Paraskiewii. Była to cerkiew murowana, kryta blachą, prawdopodobnie budowana jako kościół rzymskokatolicki, filialna (parafia Krywe). Obok w roku 1854 wzniesiono murowaną dzwonnicę parawanową z wnękami na dwa dzwony, kryta blachą. Dziś oba obiekty w ruinie. Jeden z dzwonów znajduje się w Terce na przykościelnej dzwonnicy. W posadzce cerkwi znajduje się płyta nagrobna Andrija Kowala, który zmarł w roku 1904. Obecnie niewidoczna - przysypana gruzem i ziemią. Po roku 1938 do Hulskiego trafił ksiądz Andrij Radio / Radzio, wikary parafii Krywe. Pod koniec II wojny światowej zasilił szeregi Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Źródło: http://www.twojebieszczady.pl/dawne/hulskie_wies.php

16 plików, ostatni dodany 18, Listopad 2012
Album oglądany 244 razy

Cerkiew w Bandrowie 09-2012


Cerkiew-Bandrow-02.jpg

Pierwsza cerkiew greckokatolicka w Bandrowie powstała wkrótce po lokacji samej wsi w 1513 roku a pierwsze wzmianki o niej pochodzą z roku 1564. Była to świątynia pw. Narodzenia Matki Bożej. Kolejne (liczba nieznana) budowane były na tym samym miejscu. Ostatnią cerkiew w Bandrowie wybudowano w roku 1880. Nie była to jednak stojąca tu obecnie cerkiew. Obiekt z roku 1880 został opuszczony po wysiedleniach mieszkańców, jakie miały miejsce w roku 1951. W 1954r. (wg innych źródeł w 1952) cerkiew została rozebrana. Wraz z cerkwią rozebrano również murowaną dzwonnicę stojącą obok. Wcześniej miejscową ludność wysiedlono na wschód a po roku 1951 (powrót do granic Polski) Bandrów zasiedlony został głównie przez Polaków.
Źródło: http://www.twojebieszczady.pl/st_cerkwie/cerkiew_bandr.php

9 plików, ostatni dodany 18, Listopad 2012
Album oglądany 242 razy

Cerkiew w Górzance 09-2012


Cerkiew-Gorzanka-01.jpg

Pierwsza wzmianka o cerkwi w tej miejscowości pochodzi z roku 1599 i wspomina drewnianą cerkiew stojącą wówczas na wzgórzu zwanym Bylite. Cerkiew spłonęła a kolejną wzniesiono w roku 1718 już na nowym miejscu. W roku 1835 rozpoczęto obok niej budowę kolejnej - stojącej do dziś drewnianej cerkwi. Konsekracja odbyła się 10 września 1838 roku. Świątynia została odnowiona w roku 1912. Prace malarskie (polichromia figuralna) wykonał wówczas Włodzimierz Pawlikowski. Od roku 1948 jest użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Cerkiew w Górzance jest obiektem drewnianym ustawionym na kamiennej podmurówce, dwudzielnym (nawa, prezbiterium), orientowanym - prezbiterium od wschodu. Konstrukcja cerkwi zrębowa, oszalowana deskami. Prezbiterium na planie kwadratu z zakrystią od północy.
Źródło: http://www.twojebieszczady.pl

15 plików, ostatni dodany 04, Listopad 2012
Album oglądany 244 razy

Kościół typu stavkirke w Borgund/Norwegia 07-2012


Kosciol-w-Borgund-stavkirke-31.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z pięknym norweskim zabytkiem

31 plików, ostatni dodany 11, Sierpień 2012
Album oglądany 378 razy

Cerkiew Ustianowa Górna 18-02-2012


Bieszczady-Cerkiew-Ustianowa-Gorna-03.jpg

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraksewy, zbudowana w 1792 r. Po II wojnie światowej świątynię zamknięto. Miejscowa ludność od lat pięćdziesiątych starała się o adaptowanie cerkwi na kościół rzymskokatolicki, na co władza ludowa zezwoliła dopiero w 1971 r. Wówczas to zdewastowaną cerkiew wyremontowano w latach 1973-1974. Jest to świątynia orientowana, konstrukcji zrębowej, trójdzielna, obita gontem, z kwadratowym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Gzyms profilowanym, z podmurówką osłoniętą gontowym fartuchem. Dach o osobnych kalenicach, z baniastą wieżyczką. Strop płaski, belkowy. Wewnątrz ołtarz rokokowy z końca XVIII w., pochodzący z kościoła w Hoczwi. Dawny ikonostas został wywieziony, część można zobaczyć w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Obecnie świątynia jest kościołem rzymskokatolickim, pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Msze święte odbywają się w niedziele o 7.30 i 11.30, w dni powszednie (w miesiącach IV-IX) o 18.00 lub 16.30 (XII-I) lub 17.00 (II-III i X-XI).
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustjanowa_G%C3%B3rna

3 plików, ostatni dodany 09, Marzec 2012
Album oglądany 300 razy

Cerkiew Stefkowa 18-02-2012


Bieszczady-Cerkiew-Stefkowa-02.jpg

Cerkiew św. Paraskewy w Stefkowej – drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Stefkowej. Cerkiew została wybudowana w 1840, na miejscu starszej świątyni pod tym samym wezwaniem. W kościele widoczny portret donatora, którym był Andrij Hirskyj (Andrzej Górski). Stojąca opodal kościoła drewniana dzwonnica wzniesiona została w 1906. Świątynia w Stefkowej, pomimo przekształceń pozostaje budowlą wyraźnie tradycyjną, nawiązującą kompozycyjnie do dawnej architektury cerkiewnej. Taki typ budowli cerkiewnych, zarówno wieżowych jak bezwieżowych, upowszechnił się w XIX wieku w dolinie górnego Sanu. W 1953 cerkiew została przejęta przez kościół rzymskokatolicki i pełni funkcję filialnego kościoła rzymskokatolickiego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (parafia pw. MB Pocieszenia w Olszanicy).

8 plików, ostatni dodany 09, Marzec 2012
Album oglądany 295 razy

albumów: 33 stron: 3 1

Ostatnio dodane - Cerkwie i Kościoły drewniane
Bieszczady-Skansen-Sanok-31.JPG
Bieszczady - Skansen Sanok263 odsłon15, Listopad 2013
Bieszczady-Skansen-Sanok-30.JPG
Bieszczady - Skansen Sanok255 odsłon15, Listopad 2013
Bieszczady-Skansen-Sanok-29.JPG
Bieszczady - Skansen Sanok245 odsłon15, Listopad 2013
Bieszczady-Skansen-Sanok-28.JPG
Bieszczady - Skansen Sanok244 odsłon15, Listopad 2013